reklama
reklama
7. 6. 2011 | poslední aktualizace: 6. 6. 2011  16:17

Recyklace má smysl: Systém funguje!

Toto tvrzení potvrdila studie Posouzení vlivu sběru a recyklace obalových odpadů na životní prostředí, kterou si nechala zpracovat autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s.

Výsledky studie, kterou vyhotovila nezávislá konzultační firma MT KONZULT, prokázaly environmentální přínos systému sběru a recyklace odpadů v mnoha aspektech. Vysokou úsporu představovala především spotřeba energie a úspora produkce plynů, které mají vliv na globální oteplování vyjádřené jako CO2 ekvivalent.

V roce 2010 bylo v Česku díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů uspořeno 23,3 mil. GJ energie, která nemusela být vyrobena. Reprezentuje to více než 1 % celkové spotřeby primárních energetických zdrojů celé České republiky! Při přepočtu na průměrnou domácnost jde o roční úsporu rovnající se spotřebě energií ve 260 tisících domácnostech, což lze přirovnat ke všem domácnostem běžného kraje. Pokud bychom na tyto úspory nazírali z pohledu tolik diskutovaného globálního oteplování, pak systém EKO-KOM přispěl ke snížení emisí na území ČR o 0,96 mil. tun CO2 ekv., tedy o téměř 1 % celkových emisí skleníkových plynů u nás. Kdybychom tuto úsporu přepočetli na produkci skleníkových plynů při provozu aut , jde o množství, které vyprodukuje 150 tisíc automobilů za rok svého provozu.

Chcete si přečíst celý článek?
Měsíčník Odpady informuje o situaci v odpadovém hospodářství a subjektech, které v něm působí, o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i v zahraničí. Přináší rozbory a výklady nové legislativy, diskuse a zkušenosti z praxe, manažerské environmentální systémy, IPPC a počítačové technologie.
reklama
Z aktuálního čísla  
Výkladový slovník  
Akce  
Partneři Odpadů  
reklama
reklama
reklama