reklama
Aktuality  

15.4. 2014  00:10

Urban Mining je zatím něco jako tombola

V roce 2013 vypracovali konzultanti firmy Ricardo-AEA pro skotskou společnost Zero Waste Scotland...

16.04.2014

EKO-KOM respektuje rozhodnutí MŽP zpřesnit podmínky pro autorizované obalové společnosti

Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) svým rozhodnutím ze dne 20. 2. 2014 zpřesnilo podmínky pro držitele autorizace k zajišťování sdruženého plnění zákona o obalech EKO-KOM a.s. (dále jen "autorizace"). Rozhodnutí MŽP zcela odděluje tzv. autorizované obalové společnosti (AOS), které na základě zákona poskytují nez...

16.04.2014

Praha chystá tendr na svoz odpadu, Pražské služby zatím neovládla

Praha v nejbližších dnech zřejmě vypíše otevřenou soutěž na svoz odpadu. V rozhovoru s ČTK to řekl náměstek primátora Jiří Vávra (TOP 09). Hodnota zakázky by se podle odhadů měla pohybovat nad dvěma miliardami korun. Město tlačí čas. Několikrát prodloužená problematická smlouva na svoz odpadu totiž na podzim končí. Praze se ale dosud nepod...
šrot

15.04.2014

Tři radnice jdou s kůží na trh. Nechtějí přihlížet krádežím kovů

Mnoho nadějí na úspěch nemají. Ovšem šance jim nekynou pouze >>zatím<<. Totiž do chvíle, než se v dalších obcích spustí lavina podobných rázných opatření proti krádežím kovů.Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyně chtějí obecně závaznými vyhláškami zajistit, aby lidé nesměli kovy prodávat do sběren, nýbrž aby je zdarma odevzdávali do s...
nahled

14.04.2014

ČAOH - Aktuality z odpadové legislativy

Česká asociace odpadového hospodářství přináší informaci o několika aktuálních změnách legislativy odpadového hospodářství.Novela zákona o obalech Ve Sbírce zákonů byl dne 7. 4. 2014 vyhlášen zákon č. 62/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.  Hlavní obsahové změny: Nahrazuje se znění přílohy č. 1 "Kritéria a náz...

14.04.2014

Jihlavě stále hrozí stavba spalovny. Arnika místo pálení odpadu navrhuje jeho minimalizaci, třídění a recyklaci

Arnika uspořádala v Jihlavě veřejnou diskusi o spalovně a odpadech, které se zúčastnila přibližně stovka občanů. Návštěvníci debaty se například dozvěděli, že stavba spalovny v Jihlavě je stále aktuální. Měla by však mít nižší kapacitu, než o které hovoří současné dostupné dokumenty. Diskutovalo se také o tom, zda Jihlava spalovnu v...

14.04.2014

UEAPME se vyjádřilo k revizi legislativy týkající se odpadu

Evropská asociace řemeslníků a malých a středních podniků UEAPME zveřejnila na začátku dubna poziční dokument, ve kterém vyjadřuje obavy MSP týkající se revize právních předpisů o odpadech. Problém vidí UEAPME v zavádění postupů spojených s další byrokracií a administrativní zátěží pro MSP a doporučuje tak nejen lepší provádění předpisů EU v...
logo

14.04.2014

ZmapujTo nyní nejen pro obce!!

Přijďte si vyzkoušet nové ZmapujTo naživo na veletr ENVIBRNO ve dnech 23.-.26.4. Upgradovaný systém občanského mapování ZmapujTo.cz se stává univerzálním nástrojem pro management různých problémů veřejných prostrantví ve správě obce, správců sítí, povodí, areálů, CHKO apod..  Systém, jež dosud zdarma umožňoval pouze mapování černých ...

14.04.2014

Brno: Za 'Mendlákem' kvetou černé skládky a bezdomovecká doupata

 Pokud jste se rozhodli vydat se na nedělní procházku se čtyřnohými miláčky a s dětmi z ulice Úvoz cestičkou za zdí kláštera zahrádkami na tzv. Helgoland tak pozor!  Vaše cesta je totiž doslova hemží nepořádkem a černými skládkami. Hned z úvodu narazíte na větší shromáždění poházených PET lahví, poté následuje vysloveně nadílka izolační...

11.04.2014

Žáci sesbírali více než 16 200 starých mobilů na dobrou věc

Ve čtvrtém ročníku kampaně "Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu" sesbíraly děti ze základních, mateřských a středních škol 16 275 použitých mobilních telefonů. Akce, kterou pořádá společnost ASEKOL ve spolupráci se společností  Recyklohraní, o.p.s., se zúčastnilo 362 škol. Vybrané funkční přístroje jsou předávány organizacím, které pra...

10.04.2014

Pražané vytvořili rekord ve sběru starých počítačů

Za pět dní vytřídili více než 11 tun starých počítačů...Celkem 1 291 starých počítačů odevzdali Pražané ve sběrové soutěži Praha plná počítačů. Obyvatelé hlavního města tak podpořili dobrou věc, zbavili se nepoužívaných počítačů a ještě pomohli své městské části vyhrát věcné ceny pro vybrané nemocnice a dětské domovy. Standardně se na sběrn...

10.04.2014

Ta jižní Morava, je jistě krásná zem... - černá skládka mezi Kuřimí a Lelekovicemi

Obrovská pravděpodobně nelegální skládka stavebního a demoličního odpadu vč. nebezpečných složek vznikla a rychle se rozšiřuje u silnice z Brna na Blansko, mezi Lelekovicemi a Kuřimí. Rozměry dosahují několika stovek metrů. Nedaleko této skládky pracuje (doufejme legálně) recyklační linka. Je opravdu zarážející, že takovou skládku není schopen ni...
nahled

09.04.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Citace: 62/2014 Sb. Částka: 23/2014 Sb. Na straně (od-do): 713-717 Rozeslána dne: 7. dubna 2014 Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament ...

09.04.2014

Brno: Žabovřeské louky rejdištěm bezdomovců a podnikavců v odpadech

Bohužel ani několik měsíců po našem upozornění na nepořádek v oblasti tzv. Žabovřeských luk, nedošlo zatím k podstatné změně a nastolení práva a pořádku.   Naopak se zde bohužel usidlují další bezdomovci, jež byli zřejmě vysídlení z ilegálně obývaných zahrádek v prostoru budoucí výstavby rozšířené silnice do Pisárek. Ti zde...

09.04.2014

Víme co vzniká při pálení pneumatik?

Při nedávných nepokojích na kyjevském Majdanu bylo vidět desítky hořících pneumatik. Věděli demonstranti jak moc tím poškozují životní prostředí a zdraví spoluobčanů? Spalování pneumatik je druhou možností jejich využití na energii. Pálení pneumatik doma v kamnech rozhodně nedoporučujeme. Možná se to zdá jako dobrý nápad, ale jako u většiny "d...

09.04.2014

Pozor na azbest při bourání a rekonstrukcích staveb!

Jaro je nezadržitelně tady a s ním zvýšená stavební činnost. Mnoho lidí začně rekonstruovat starší domy, koupelny, bytová jádra apod. Ale pozor!!! Je zde často problém, jež může ohrozit zdraví - azbest!Azbest je materiál, který má podobný osud jako freony. Pro své skvělé vlastnosti (je nehořlavý, nejedovatý a levný) se hojně rozšířil jako izolační...
reklama
Měsíčník Odpady informuje o situaci v odpadovém hospodářství a subjektech, které v něm působí, o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i v zahraničí. Přináší rozbory a výklady nové legislativy, diskuse a zkušenosti z praxe, manažerské environmentální systémy, IPPC a počítačové technologie.
Newsletter
   
reklama
Z aktuálního čísla  
Výkladový slovník  
Akce  
Partneři Odpadů  
reklama
reklama
reklama