reklama
Aktuality  
Bioplyn je kvalitní obnovitelný zdroj energie a je možné ho využít různými způsoby.

16.12. 2014  00:05

Technologie budoucnosti pro odpadní vody

Při čištění odpadních vod s vysokým obsahem organických látek se zpravidla používá anaerobní...

27.02.2015

Brno: Sběr použitého textilu

  Od roku 1999 mají občané města Brna možnost odkládat použitý textil do speciálních kontejnerů k tomu určených. Je na nich nalepen jednoduchý návod k použití. Kontejnery jsou vybaveny zámkem proti násilnému vniknutí a pravidelně se vyvážejí - v případě nutnosti kdykoli po zavolání na bezplatnou telefonickou linku 800 100 373 (toto číslo...
nahled

27.02.2015

I firmy se mohou letos zapojit do akce Ukliďme Česko 2015

Uspořádejte si vlastní firemní úklid! Už se přidal ministr i legendární Viktor Čistič... Na letošní jaro pro vás pod oficiální záštitou Ministerstva životního prostředí ČR opět chystáme celorepublikovou úklidovou akci Ukliďme Česko. Loňský první ročník se shledal s velkým úspěchem, když i přes nepřízeň počasí vyrazilo přes 6 000 dobrovolníků ...

26.02.2015

Třebíčsko: Kvůli netřídičům hrozí pokuty

  Barevné kontejnery jsou v každé z více než 160 obcí, které na Třebíčsku sdružuje svazek pro nakládání s odpady. Přesto velká část toho, co lze vytřídit, končí v popelnicích.  Obsah nádob na směsný odpad je na Třebíčsku z třiceti procent recyklovatelný odpad, dalších dvacet procent tvoří bioodpady....

26.02.2015

BRNO: Waste collection fee 2015 for foreigners

 IMPLICATIONS ON FOREIGN NATIONALS      From 1st January 2013, the  local fees for municipal  waste collection shall be paid by -       all foreign nationals (EU and non-EU) staying in Brno for more than 3 months (until 2012 only those...

25.02.2015

Kontejnery na odpad chtějí v Jablonci nad Nisou uklidit pod zem

Kontejnery na odpad chtějí v Jablonci nad Nisou uklidit pod zem. Hlavně z centra města by měla nevzhledná stanoviště s kontejnery postupně zmizet. Novináře o tom dnes informoval náměstek primátora Miloš Vele (ODS). Radnice vytipovala čtyři místa, v rozpočtu je na to připraveno 1,4 milionu korun. Pokud se podaří akce připravit, dvě stanov...
viktor

25.02.2015

Viktor Čistič je zpět...!

A bude čistit Česko...Kdo by neznal legendární postavu Viktora Čističe z filmu Brutální Nikita, kterou ztvárnil francouzský herec Jean Reno? Viktor sice zestárnul, zbělely mu vousy, ale je pořád v kondici... A co je hlavní, bude s námi čistit Česko! Nevěříte? Podívejte se sami......

25.02.2015

Jak třídit v Brně?

   PROČ TŘÍDIT? Staráme se o budoucnost Země, kterou máme jen jednu. Země má omezené a tedy konečné zdroje materiálu a surovin. Tříděním šetříme materiál, suroviny, zdroje i energii. CO S ODPADEM V BRNĚ? RADÍ VYHLÁŠKA MĚSTA BRNA Obecně platí:  Třídit odpady do barevných kontejnerů Třídit o...
nahled

25.02.2015

Základní popis odpadů

Jak je to s předáváním základních popisů odpadů oprávněným firmám, které odpad odstraňují...Dotaz: Chtěla jsem se zeptat, jak je to s předáváním základních popisů odpadů (ZP) oprávněným firmám, které odpad odstraňují. Pokud je mi známo, od 01.01.2015 již tato povinnost neplatí, ale i přesto některé firmy ZP vyžadují. Odpověď: Základní ...

24.02.2015

Za použití odpadu při úpravě pískovny u Brna padla pokuta

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) dala pokutu 400.000 korun firmě Písek Žabčice za to, že s použitím odpadů rekultivovala pískovnu v Žabčicích na Brněnsku. Kontroloři v ní našli novodurové trubky, plechy, obaly od sprejů a další věci, které k zarovnání terénních nerovností nelze použít. ČTK to dnes řekla mluvčí inspekce Radka Burketová...

24.02.2015

Novela odpadového zákona řeší bezhotovostní platby za kovošrot

Bezhotovostní výkup kovů nebo nakládání s odpadními vodami a sedimenty řeší novela zákona o odpadech. V pondělí o ní bude jednat vláda. Předkládaný návrh má sladit český zákon o odpadech s evropským právem a zároveň podle ministerstva životního prostředí reagovat na takzvané infringementové řízení. To Brusel vede s Českem kvůli nesprávnému pře...

24.02.2015

Nový sběrný dvůr na Praze 4

  V sobotu 14. února byl otevřen sběrný dvůr v ulici Zakrytá, Praha 4. Jeho zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy, provozovatelem dvora je společnost Pražské služby. Ve sběrném dvoře mohou občané s trvalým bydlištěm na území metropole bezplatně odevzdávat např. následující druhy odpadů: o   &...

24.02.2015

Brno se moc nestará o čistotu na svých pozemcích

  Z dosavadních výsledků mapování pomocí systému zmapujto.cz je patrna bohužel jedná nelichotivá skutečnost. Mnoho pozemků ve vlastnictví Města se za léta péče města proměnilo v černé skládky a bezdomovecká doupata. Je to nedobrá vizitka, neboť město by mělo jít vzorem. Jak potom chtít po ostatních, aby udržovali své pozemky v čisto...

24.02.2015

Černé skládky údajně celorepublikově ubývají

  Přestože trend vzniku černých skládek, za účelem snadného a bezplatného zbavení se nepotřebných věcí, stále bohužel přetrvává, můžeme pozorovat sestupnou tendenci v jejich počtu. Tento fakt je zapříčiněn hned několika faktory. Jedním z nich je zlepšení logistiky nakládání s veřejnými odpady a efektivita jejich zpracov...

24.02.2015

Brno: Rozšíření sběru separovaného sběru odpadů

  Separovaný sběr odpadů pro občany - papír, plasty, sklo a kovy, ukládání biologicky rozložitelných odpadů a nebezpečných odpadů Na území města Brna jsou rozmístěny nádoby na separovaný sběr odpadů a současně i další jednotlivé nádoby na ukládání papíru, plastů a skla. Do nádob na plasty lze ukládat i hliníkové plechovky od nápojů a náp...

23.02.2015

Od 1. října 2014 se mohou právnické osoby a fyzické osoby podnikající zapojit do systému města Brna v oblasti tříděného odpadu

  Barevné kontejnery na tříděný odpad byly ve statutárním městě Brně až dosud určeny jen pro občany. Právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikající (FO) jsou povinni zajistit separaci odpadů ze své podnikatelské činnosti sami. Povinnost třídit odpad ukládá zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.)&...
reklama
Měsíčník Odpady informuje o situaci v odpadovém hospodářství a subjektech, které v něm působí, o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i v zahraničí. Přináší rozbory a výklady nové legislativy, diskuse a zkušenosti z praxe, manažerské environmentální systémy, IPPC a počítačové technologie.
reklama
Z aktuálního čísla  
Výkladový slovník  
Akce  
Partneři Odpadů  
reklama
reklama
reklama