reklama
Aktuality  

15.7. 2014  00:05

Skládka? Ne v mém sousedství!

Prostředí, ve kterém fungují společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím v USA, je v mnoha...

31.07.2014

V Kostromě byla zahájená výstavba prvního závodu na recyklaci odpadů v tomto regionu

Kapacita závodu bude stačit nejen pro recyklaci odpadů v regionálním centru, ale i v okolních oblastech. Stavitelé již začali instalaci kovových konstrukci pro střechu. Takový komplex zpracování odpadů bude jedinečný podle slibu investorů. Evgenij Jeltyšev, generální ředitel společnosti - investora sdělil, že "V Rusku zatím je jenom ruční tř...

28.07.2014

Spalovna v Chotíkově přišla o územní rozhodnutí

Vidina získání evropských dotací ve výši 450 miliónů korun se rozplynula Krajský soud v Plzni na základě žalob spolků Děti Země a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov z prosince 2012 zrušil dne 25. července 2014 územní rozhodnutí pro spalovnu odpadů v Chotíkově u Plzně. Žalobci především namítali nesprávné p...

28.07.2014

Zaměstnanci zelených firem vytřídí dvakrát více elektroodpadu než průměrný Čech

Podle odborníků vytřídí průměrný Čech ročně zhruba 5 kg elektroodpadu. Pro ekologickou likvidaci vysloužilých elektrospotřebičů Češi využívají sběrné dvory a speciální kontejnery nebo zpětný odběr u prodejců elektroniky. Stále významnější roli přitom v poslední době hrají podniky, které se zapojují do projektu Zelená firma a organizují vnit...

27.07.2014

Nizozemský mladík vyhlásil boj plastům v oceánech

Nizozemci Boyanu Slatovi je teprve devatenáct let, ale stovka lidí už pracuje na jeho myšlence, která je podle něho revoluční: umožní totiž vyčistit světová moře od tisíců tun plastů. Zatímco podle většiny ostatních projektů se mají plasty sbírat pomocí lodí brázdících oceány, Boyan Slat chce prostě využít mořských proudů. "Proč chodit za...

25.07.2014

Kralupy budou mít podzemní kontejnery na tříděný odpad

Kralupy nad Vltavou budou mít sedm podzemních prostor s kontejnery na tříděný odpad. Na každém stanovišti budou tři kontejnery na papír, plast a sklo, do kterých bude možné odpad vhazovat přímo z ulice. Celkové náklady na pořízení těchto stanovišť činí téměř pět milionů korun, většina bude hrazena z evropských dotací. Kontejnery budou v provoz...

25.07.2014

Liberec rozšiřuje systém třídění odpadů, přibudou nová stanoviště

Liberec rozšiřuje systém třídění odpadů, ve městě přibudou nové kontejnery a stanoviště. Těch by v budoucnu mělo být po městě až 400. Dnes najdou lidé kontejnery na sklo, papír a plasty na 270 místech, třeba o polovinu menší Jablonec jich má po městě 249. V první etapě bude po městě rozmístěno 196 nových kontejnerů na sklo, plasty a karton...
nahled

25.07.2014

Pozvánka na workshop Využití recyklovaných fosfátových hnojiv v zemědělství

Workshop P-REX - Kobylí, 17. září 2014 Srdečně Vás zveme na workshop s názvem "Využití recyklovaných fosfátových hnojiv v zemědělství", který se bude konat v Kobylí na Moravě dne 17. září 2014. V rámci akce bude prezentován pohled zemědělce využívající recyklované fosfátové produkty pro svoje zemědělské produkty, dále pak po...

25.07.2014

Novela odpadového zákona - i přes silnou kritiku byly kontroverzní změny prohlasovány

Třetí čtení novely zákona o odpadech, která měla původně řešit pouze omezení sběren, ale do níž byly opět mimo standardní legislativní proces načteny zásadní strategické změny odpadového hospodářství, proběhlo ve sněmovně dosti bouřlivým způsobem. Několik poslanců, chtělo na začátku tohoto bodu vystoupit se svým kritickým hodnocením nestanda...
nahled

25.07.2014

Vysoká hra o obsah popelnic

Lobbisté vyrazili mezi poslance. Jedni je přesvědčují o výhodnosti spalování odpadů, druzí naopak chtějí udržet trh pod kontrolou odpadářských koncernů.Dlouhá léta neřešený problém, poté návrh na radikální změnu pravidel, její zamítnutí pod tlakem mnoha zájmových skupin a nakonec pokus prosadit alespoň osekanou variantu. Typicky český příběh se...

25.07.2014

Inovativní řešení pro měření vhlkosti v oblasti zpracování odpadů a energetice

PopisInnovative solutions to measure moisture in energy and waste treatment processes POD Reference TRFR20140417001 Summary French company active in energy and environment sectors is looking for innovative solutions to measure moisture in its operation processes. It's a challenge to optimise the processes in energy sector and in...

24.07.2014

Senátní výbor neschválil novelu odpadového zákona k elektru

Výbor Senátu pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí dnes, v průběhu týdne již podruhé, projednával problematickou novelu zákona o odpadech týkající se elektroodpadů a nastavení systému sběru a využití těchto komodit. Již minulý týden výbor projednával zmíněnou novelu, která je předložena jako tisk 320, jednání však bylo př...

24.07.2014

Šternberk zavedl sběr použitých rostlinných olejů

Radnice ve Šternberku na Olomoucku jako jedna z prvních v Olomouckém kraji zavedla sběr použitých rostlinných olejů z domácností, které nyní lidé většinou vylévají do kanalizace či vyhazují do popelnic. Použitý rostlinný olej totiž nachází další uplatnění v energetice, stavebnictví i lesnictví.     "...

24.07.2014

Nový způsob zpracování organických (chemických) odpadů

PopisInnovative treatment of chemical organic wastes POD Reference 13 IL 80ER 3SLH Summary An Israeli SME offers a new technological process to treat & recycle organic wastes from chemical, pharmaceutical, refinery and any other industry using chemical processes. Advantages include minimal energy consumption, compliance with the most...

24.07.2014

Technologie pro optimální zužitkování zemědělských odpadů

PopisTechnology for optimal utilization of agricultural waste and energy recovery POD Reference 11 MK 82EW 3MUE Summary Researcher from Macedonia has developed technology for optimal utilization of materials and energy from agricultural waste. The technology enables utilization of all material and energy components that arise as...

23.07.2014

TZ Poslanci pošlou miliardy komínem, místo aby podpořili nová pracovní místa v sektoru třídění a recyklace odpadů

Poslanecká sněmovna posílá ve středu do třetího čtení novelu zákona, která má omezit objem odpadu končícího na skládkách. Strana zelených (SZ) však upozorňuje, že místo podpory recyklace jde tento zákon na ruku lobbistům za předimenzované a drahé spalovny. Levnější a efektivnější variantou, která vytvoří více pracovních míst, jsou podle ze...
reklama
Měsíčník Odpady informuje o situaci v odpadovém hospodářství a subjektech, které v něm působí, o nových trendech, zkušenostech, technologiích a systémech nejen v ČR, ale i v zahraničí. Přináší rozbory a výklady nové legislativy, diskuse a zkušenosti z praxe, manažerské environmentální systémy, IPPC a počítačové technologie.
Newsletter
reklama
Z aktuálního čísla  
Výkladový slovník  
Akce  
Partneři Odpadů  
reklama
reklama
reklama